Telefón / hotline | info @ kurin.sk   +421 950 456 469

Vyberte si menu a kliknite na zmeniť

Kurín


14 dni.png

Kurín Roky 1

124,80 €


Rozmer: 115 cm dĺžka x 64 cm šírka x 71 cm výška.

2-3 dni.png

Kurín Roky 2

162,00 €


Rozmer: 137 cm dlžka x 67 cm šírka x 74 cm výška.

3-10 dni.png

Kurín Roky 3

208,80 €


Rozmer: 150 cm dĺžka x 74 cm šírka x 82 cm výška.

Kurín Roky 4

256,80 €


Rozmer: 180 cm dĺžka x 106 cm šírka x 97 cm výška

Kurín Stella II

297,60 €


Rozmer: 100 cm dĺžka x 100 cm šírka x 152 cm výška

1-2 mesiace.png

Kurín Cancum 12

495,00 €


Rozmer: 180 cm dĺžka x 118 cm šírka x 175 cm výška

Kurín Palace

298,80 €


Veľkosť

Kurin GRETA

199,20 €


Rozmer : 98 cm dĺžka x 148 cm šírka x 117 cm výška

Kurín Palace MAXI zo suflom

357,60 €


Veľkosť

Kurín Cancum 10

336,00 €


Rozmer: 170 cm dĺžka x 80 cm šírka x 170 cm výška

© 2016 Všetky práva vyhradené. Pre www.kurin.sk vytvoril http://wwwstranka.sk